دسته بندی: انگلیسی

معادل فارسی پاناروما = سراسر نما

پاناروما تصویری است که عرض زیادی بیش از قاب دوربین را …

ادامه مطلب

معادل فارسی پازل = جورچین

چین از آن پسوند های کمتر دیده شده در فارسی است …

ادامه مطلب

معادل فارسی پروف کردن لباس = تن زدن لباس

فقط کافی است کمی مکث کنیم و پیشنهاد پروف کردن لباس …

ادامه مطلب

معادل فارسی تبلت tablet = تخت حساب

به نظر من عبارت تخت حساب بهتر از رایانه لوحی است، …

ادامه مطلب

معادل فارسی پارکینگ parking = توقفگاه

هر چند ایستگاه واژه فارسی تری نسبت به توقفگاه است اما …

ادامه مطلب