دسته بندی: انگلیسی

معادل فارسی کاباره = شادخانه

ادامه مطلب

معادل فارسی تایملاین = پی‌داد‌نما

ادامه مطلب

معادل کرونولوژی chronology = گاه شناسی

ادامه مطلب

معادل فارسی پلیمر = بَسپار

ادامه مطلب

معادل فارسی گرانولار = ریزدانه‌ای

ادامه مطلب

معادل فارسی سی سی = حبه

ادامه مطلب

معادل فارسی کوره سابمرج = کوره قوس پنهان

ادامه مطلب

معادل فارسی ددلاین = سرآمد

ادامه مطلب

ترنزیمپ = نقشه‌راه‌روی

ادامه مطلب

معادل فارسی پارادایم paradigm = طرح واره

ادامه مطلب

معادل فارسی کلیپ بورد clipboard = بریده‌دان

ادامه مطلب

معادل فارسی کیو آر کد qrcode = تیزبینه

تیز زمینهرمزینه صریح …

ادامه مطلب

معادل فارسی کنسرسیوم = هم فرجام، هم شریک

هم شریک عبارت بهتری برای کنسرسیوم است چرا که هدف از …

ادامه مطلب

معادل فارسی کمپرسور = تنجار

تنجار یک واژه استفاده شده در دانشگاه است که هنوز علت …

ادامه مطلب

معادل فارسی کاتالیزو کاتالیست = کنش‌یار

ادامه مطلب

معادل فارسی راکتور reactor = واکنش گاه

جایی که واکنش در آن انجام میگیرد …

ادامه مطلب

معادل فارسی استند استیل standstill = درجا

ادامه مطلب

معادل فارسی بک واش backwash = پس شویی

ادامه مطلب