معادل باگی = سوسکی

فارسی بان

معادل باگی = سوسکی

معادل باگی = سوسکی

این برنامه که تو نوشتی سوسکی هست
همچین سوسکی حرکت میکنه

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.