معادل فارسی گرانولار = ریزدانه‌ای

انگلیسی پایبندی عمومی

معادل فارسی گرانولار = ریزدانه‌ای

معادل فارسی گرانولار = ریزدانه‌ای

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.