معادل فارسی کیو آر کد qrcode = تیزبینه

انگلیسی پایبندی پیشنهادی عمومی

معادل فارسی کیو آر کد qrcode = تیزبینه

معادل فارسی کیو آر کد qrcode = تیزبینه

تیز زمینه
رمزینه صریح

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.