معادل فارسی پنوماتیک = باد

انگلیسی پایبندی عمومی

معادل فارسی پنوماتیک = باد

معادل فارسی پنوماتیک = باد

شلنگ پنوماتیک = شلنگ باد

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.