معادل فارسی وضو = دست نماز

پایبندی عربی

معادل فارسی وضو = دست نماز

معادل فارسی وضو = دست نماز

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.