معادل فارسی ریموت = دوربان

انگلیسی پیشنهادی عمومی

معادل فارسی ریموت = دوربان

معادل فارسی ریموت = دوربان

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.