معادل فارسی ریل تایم = بلادرنگ

انگلیسی پایبندی علمی عمومی

معادل فارسی ریل تایم = بلادرنگ

معادل فارسی ریل تایم = بلادرنگ

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.