معادل فارسی جرثقیل = باربر

پیشنهادی عربی عمومی

معادل فارسی جرثقیل = باربر

معادل فارسی جرثقیل = باربر

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.