معادل فارسی ای.پی.آی api = رابط برنامه افزار

انگلیسی پیشنهادی علمی

معادل فارسی ای.پی.آی api = رابط برنامه افزار

معادل فارسی ای.پی.آی api = رابط برنامه افزار

application programming interface

رابط برنامه نویسی نرم افزار

رابط برنامه افزار

ابزاری برای ارتباط بین دو برنامه برای انتقال اطلاعات و اعمال تغییرات

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.