معادل فارسی استند استیل standstill = درجا

انگلیسی پایبندی علمی

معادل فارسی استند استیل standstill = درجا

معادل فارسی استند استیل standstill = درجا

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.