معادل جوهری که از قیر طبیعی تولید شود = قیرآمه

پیشنهادی

معادل جوهری که از قیر طبیعی تولید شود = قیرآمه

معادل جوهری که از قیر طبیعی تولید شود = قیرآمه

آمه به معنی ظرفی است که در آن دوات ریخته میشود.

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.