معادل فارسی قرض الحسنه = نیک‌ سپاری

پیشنهادی عربی عمومی

معادل فارسی قرض الحسنه = نیک‌ سپاری

معادل فارسی قرض الحسنه = نیک‌ سپاری

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.