معادل فارسی حساب = سپرده

عربی عمومی مصوب

معادل فارسی حساب = سپرده

معادل فارسی حساب = سپرده

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.