معادل فارسی تضارب آراء = گفتاوری

عربی عمومی

معادل فارسی تضارب آراء = گفتاوری

معادل فارسی تضارب آراء = گفتاوری

تضارب آراء رویدادی است که طی آن صحبت های گوناگون پیرامون یک موضوع در کنار هم قرار میگیرند و با همدیگر مقایسه میشوند

گفتاوری واژه سنگینی نیست و همگام با توجه به گفتن به آوردن هم اشاره دارد. گفتاورد میتواند محلی باشد که در آن گفتاوری صورت میگیرد. پیشنهاد خوبی به جای مسابقات مناظره. یا خود کلمه مناظره حتی

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.