دسته بندی: پایبندی

معادل فارسی کاباره = شادخانه

ادامه مطلب

معادل فارسی توالی = پیاپی

ادامه مطلب

معادل فارسی پلیمر = بَسپار

ادامه مطلب

معادل فارسی گرانولار = ریزدانه‌ای

ادامه مطلب

معادل فارسی سی سی = حبه

ادامه مطلب

معادل فارسی کوره سابمرج = کوره قوس پنهان

ادامه مطلب

معادل فارسی ددلاین = سرآمد

ادامه مطلب

ترنزیمپ = نقشه‌راه‌روی

ادامه مطلب

معادل فارسی جوهر = دوات، دودآب

ادامه مطلب

معادل فارسی پارادایم paradigm = طرح واره

ادامه مطلب

معادل فارسی کلیپ بورد clipboard = بریده‌دان

ادامه مطلب

معادل فارسی کیو آر کد qrcode = تیزبینه

تیز زمینهرمزینه صریح …

ادامه مطلب

معادل فارسی کاتالیزو کاتالیست = کنش‌یار

ادامه مطلب

معادل فارسی راکتور reactor = واکنش گاه

جایی که واکنش در آن انجام میگیرد …

ادامه مطلب

معادل فارسی استند استیل standstill = درجا

ادامه مطلب

معادل فارسی بک واش backwash = پس شویی

ادامه مطلب

معادل فارسی شافت فرنس SHAFT FURNACE = میل کوره

مشابه میل کوک، میل لنگ، میل سوپاپ، میل بافتنی، میل گرد …

ادامه مطلب

معادل فارسی از بیلد as build = نقشه برساخت

ادامه مطلب