دسته بندی: مصوب

معادل فارسی کمپرسور = تنجار

تنجار یک واژه استفاده شده در دانشگاه است که هنوز علت …

ادامه مطلب

معادل فارسی کاوِر = پوشَن

پوشیدن با واژه ساز ابزار َن به واژه مصوب پوشَن تبدیل …

ادامه مطلب

معادل فارسی گُلِر Goaler = دربازه بان

گلر از کوته سازی گل کیپر شکل گرفته، موضوعی که البته …

ادامه مطلب

معادل فارسی رکتیفایر rectifier = یکسوساز

ادامه مطلب

معادل فارسی بورس = بازاربها

ادامه مطلب

معادل فارسی air volcano = هوافشان

ادامه مطلب

معادل فارسی پروفایل profile = رخنما ، نیمرخ

ادامه مطلب

معادل فارسی لوپ = حلقه

ادامه مطلب

معادل فارسی تروپوت Throughput = گذردهی

ادامه مطلب

معادل فارسی دیتاگرام datagram = بَستک

ادامه مطلب

معادل فارسی اتوموبیل = خودرو

ادامه مطلب

معادل فارسی پورت port = درگاه

ادامه مطلب

معادل فارسی ایتالیک italic = اریب، ایرانیک

ادامه مطلب

معادل فارسی چیپس = برگک

ادامه مطلب

معادل فارسی سوییچ گیر، switchgear = کلیدزنی

ادامه مطلب

معادل های فارسی کلید های صفحه کلید

معادل فارسی کیبور = صفحه کلید معادل فارسی اینتر = ورود …

ادامه مطلب

داکت duct = راهه

ادامه مطلب

معادل فارسی حساب = سپرده

ادامه مطلب