دسته بندی: علمی

معادل فارسی کوره سابمرج = کوره قوس پنهان

ادامه مطلب

ترنزیمپ = نقشه‌راه‌روی

ادامه مطلب

معادل فارسی کمپرسور = تنجار

تنجار یک واژه استفاده شده در دانشگاه است که هنوز علت …

ادامه مطلب

معادل فارسی کاتالیزو کاتالیست = کنش‌یار

ادامه مطلب

معادل فارسی راکتور reactor = واکنش گاه

جایی که واکنش در آن انجام میگیرد …

ادامه مطلب

معادل فارسی استند استیل standstill = درجا

ادامه مطلب

معادل فارسی بک واش backwash = پس شویی

ادامه مطلب

معادل فارسی شافت فرنس SHAFT FURNACE = میل کوره

مشابه میل کوک، میل لنگ، میل سوپاپ، میل بافتنی، میل گرد …

ادامه مطلب

معادل فارسی از بیلد as build = نقشه برساخت

ادامه مطلب

معادل فارسی چمبر chamber = خزانه

ادامه مطلب

معادل فارسی بلوئِر = فوت برقی

ادامه مطلب

معادل فارسی ای.پی.آی api = رابط برنامه افزار

application programming interface رابط برنامه نویسی نرم افزار رابط برنامه افزار …

ادامه مطلب

معادل فارسی وب سوکت = تاربند

ادامه مطلب

معادل فارسی ریل تایم = بلادرنگ

ادامه مطلب

معادل فارسی وبومتریک = وبشماری

ادامه مطلب

معادل فارسی هیدرومتالورژی = آبکاوی

ادامه مطلب

معادل فارسی پیرومتالورژی = گرماکاوی

ادامه مطلب

معادل فارسی دی.ان.اس = دامنه‌ریسی

دامنه یا دامن نامی فارسی استنام دامنه در سرویس دی آن …

ادامه مطلب