دسته بندی: خیابانی

معادل فارسی اکی، ok = ردیفه،حله،خیلی خوب،باشه،موافقم

اکی در فارسی کاربر های مختلفی دارد در برنامه ها کاربرد …

ادامه مطلب